RUNG CHUÔNG VÀNG – HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC CẨM SƠN

Posted by

on

Hoạt động ngoài giờ lên lớp là một hoạt động thường xuyên của học sinh trường Tiểu học Cẩm Sơn. Sau những giờ học căng thẳng, các em học sinh Trường Tiểu học Cẩm Sơn lại được...